| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

លោកនាយក​រដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន​៖ ម​ជ្ឈ​ភាព​អាស៊ាន គឺជា​កម្លាំងចលករ​ចម្បង​សម្រាប់​កិច្ចសន្ទនា និង​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​ជាមួយ​ដៃគូ​ខាងក្រៅ​

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ១៦ វិច្ឆិកា ២០២២ | ១៥:២០

ចែករំលែក