ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ស្រាបៀរ​ហនុមាន​បន្ថែមភាព​រីករាយ​ដល់​កម្មវិធី​ជប់លៀង អបអរ​ខួប ១៤ ឆ្នាំ នៃកាសែត​ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍​ជា ខេមរភាសា

ស្រាបៀរ​ហនុមាន​បន្ថែមភាព​រីករាយ​ដល់​កម្មវិធី​ជប់លៀង អបអរ​ខួប ១៤ ឆ្នាំ នៃកាសែត​ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍​ជា ខេមរភាសា

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ០៨ កញ្ញា ២០២៣ | ១៦:៥៩

ចែករំលែក