ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ក្រុមហ៊ុន ខូហ្វី បោះ​ទុន​សាងសង់​សហគ្រាស​កែឆ្នៃ​គ្រាប់​កាហ្វេ​ធម្មជាតិ​ដំបូង​បង្អស់​នៅ​ខេត្ត​មណ្ឌលគិរី 

ក្រុមហ៊ុន ខូហ្វី បោះ​ទុន​សាងសង់​សហគ្រាស​កែឆ្នៃ​គ្រាប់​កាហ្វេ​ធម្មជាតិ​ដំបូង​បង្អស់​នៅ​ខេត្ត​មណ្ឌលគិរី 

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ២០ កុម្ភៈ ២០២៤ | ១៤:០៩

ចែករំលែក