ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ឈ្នះ​រង្វាន់​ម៉ូតូ​ទៀតហើយ​!!! ទឹកដោះគោ អង្គរ​មី​ល ចុះ​ចែក​រង្វាន់​ផ្ទាល់ ដល់​អតិថិជន​នៅ​ក្រុង​បាវិត ខេត្តស្វាយរៀង​!

ឈ្នះ​រង្វាន់​ម៉ូតូ​ទៀតហើយ​!!! ទឹកដោះគោ អង្គរ​មី​ល ចុះ​ចែក​រង្វាន់​ផ្ទាល់ ដល់​អតិថិជន​នៅ​ក្រុង​បាវិត ខេត្តស្វាយរៀង​!

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ៣០ មីនា ២០២៤ | ១៣:០២

ចែករំលែក