ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​សៀវភៅ «មាគ៌ាបញ្ញវន្ត» បាន​សម្ពោធ​ដាក់​លក់​ជា​ផ្លូវការ​នៅ​លើ​ទឹក​ដី​អង្គរ

សៀវភៅ «មាគ៌ាបញ្ញវន្ត» បាន​សម្ពោធ​ដាក់​លក់​ជា​ផ្លូវការ​នៅ​លើ​ទឹក​ដី​អង្គរ

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ២៨ មេសា ២០២៤ | ០៩:១៥

ចែករំលែក