ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​សន្និសីទ​ចែក​រំលែក​បច្ចេកវិទ្យា​នៃ​ការ​ចាប់ផ្តើម​អាជីវកម្ម​លើក​ទី ៧​ និង Networking Day លើកទី ៦

សន្និសីទ​ចែក​រំលែក​បច្ចេកវិទ្យា​នៃ​ការ​ចាប់ផ្តើម​អាជីវកម្ម​លើក​ទី ៧​ និង Networking Day លើកទី ៦

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ៣០ មេសា ២០២៤ | ១១:៣២

ចែករំលែក