ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​រីសត Summer Bay Beach Club & Cabins ផ្ដល់​ជូន​ពិធី​មង្គលការ​លក្ខណៈ​ពិសេស​តាម​មាត់ឆ្នេរ​ដ៏​រ៉ូមែនទិក​បំផុត​នៅ​កម្ពុជា 

រីសត Summer Bay Beach Club & Cabins ផ្ដល់​ជូន​ពិធី​មង្គលការ​លក្ខណៈ​ពិសេស​តាម​មាត់ឆ្នេរ​ដ៏​រ៉ូមែនទិក​បំផុត​នៅ​កម្ពុជា 

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ០៦ ឧសភា ២០២៤ | ១៤:៤១

ចែករំលែក