ដើម្បី​ជំរុញ​របៀបវារៈ​សមាហរណកម្ម​ក្នុង​តំបន់​នៃ​សមាគម​ប្រជាជាតិ​អាស៊ីអាគ្នេយ៍ (​អាស៊ាន​) ក្រោយ​ឆ្នាំ​ ២០១៥ វេទិកា​ទីផ្សារ​មូលធន​អាស៊ាន (ACMF) ដែល​ជា​ក្រុម​ជាន់ខ្ពស់​នៃ​និយ័តករ​ទីផ្សារ​មូលធន​អាស៊ាន​បាន​ដាក់ចេញ​ចក្ខុវិស័យ ACMF ឆ្នាំ​ ២០២៥ ដើម្បី​ជំរុញ​ការភ្ជាប់​ទំនាក់ទំនង បរិយាបន្ន និង​ភាពធន់​នៃ​ទីផ្សារ​មូលធន​អាស៊ាន​។

ចក្ខុវិស័យ ACMF ឆ្នាំ ​២០២៥ កំណត់​នូវ​គោលដៅ​យុទ្ធសាស្ត្រ​ចំនួន​ ៣៖

១ ​ជំរុញ និង​សម្រប​សម្រួល​ការតភ្ជាប់​អាស៊ាន ឱ្យ​កាន់តែ​ប្រសើរ​ឡើង ដើម្បី​ពង្រីក​សក្តានុពល​នៃ​ទីផ្សារ​មូលធន​របស់​ខ្លួន

២ ​ជំរុញ និង​ទ្រទ្រង់​បរិយាបន្ន​នៃ​ទីផ្សារ​មូលធន​នៅក្នុង​តំបន់​ប្រកប​ដោយ​និរន្តរភាព និង

៣ ​ពង្រឹង និង​រក្សា​សណ្តាប់ធ្នាប់ ​និង​ភាពធន់​នៃ​ទីផ្សារ​មូលធន​អាស៊ាន

គោលដៅ​យុទ្ធសាស្ត្រ​នៃ​ចក្ខុវិស័យ​ទីផ្សារ​មូលធន​អាស៊ាន (ACMF) ឆ្នាំ​ ២០២៥ ត្រូវបាន​ដាក់ចេញ​ជា ២ ដំណាក់កាល​។ ដំណាក់កាល​ទីមួយ ត្រូវ​បាន​អនុវត្ត​តាមរយៈ​ផែនការ​សកម្មភាព​របស់ ACMF ២០១៦-២០២០ (“AP 2016-2020”) រួមជាមួយ​នឹង​គំនិត​ផ្តួចផ្តើម​ជាក់លាក់​ក្នុង​ការ​ជំរុញ​ការងារ​របស់ ACMF ដែល​ផ្តោតលើ​ការងារ​អាទិភាព​សំខាន់ៗ​ចំនួន ៦ ចំណុច ដូច​ខាងក្រោម​៖

១ ​លើក​កម្ពស់​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ​ទីផ្សារ​ក្នុង​តំបន់ និង​ការតភ្ជាប់

២ ​ជំរុញ​ឱ្យមាន​ការធ្វើ​សុខុដុមនីយកម្ម​បទប្បញ្ញត្តិ និង​ការអនុវត្ត

៣ ​លើកកម្ពស់​កម្រិត​ទ្រព្យសកម្ម​អាស៊ាន

៤ ​ជំរុញ​ចល័តភាព​អ្នកជំនាញ​វិជ្ជាជីវៈ​ឱ្យ​កាន់តែ​ប្រសើរ

៥ ​ទាក់ទាញ​ការចូលរួម​ពី​សំណាក់​វិនិយោគិន​ឱ្យ​កាន់តែ​ច្រើន

៦ ​លើកកម្ពស់​ការចូលរួម​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និង​ការសម្រប​សម្រួល​ជា​មួយ​ភាគី​ពាក់ព័ន្ធ​ឱ្យ​កាន់តែ​ប្រសើរ​ឡើង

AP ២០១៦-២០២០ គឺជា​ដំណាក់កាល​ដំបូង​ឆ្ពោះ​ទៅរក​ការសម្រេច​បាន​នូវ​ចក្ខុវិស័យ ACMF ឆ្នាំ ២០២៥ ដែល​គោលដៅ​សំខាន់​បំផុត គឺ​គាំទ្រ​ និង​សម្រេច​ឱ្យបាន​នូវ​ចក្ខុវិស័យ​សហគមន៍​អាស៊ាន​ឆ្នាំ​ ២០២៥ នៃ​សហគមន៍​សេដ្ឋកិច្ច​អាស៊ាន (AEC) គឺជា «​សេដ្ឋកិច្ច​តំបន់​ដែល​មាន​សមាហរណកម្ម​ខ្ពស់ និង​មាន​ភាព​ស្អិតរមួត​, សហគមន​ដែល​មាន​ថានុវត្តន៍​ និង​ថាមវន្ត ដើម្បី​ជំរុញ​កំណើន​ផលិតភាព​ឱ្យ​កាន់តែ​ប្រសើរ​ជាមួយ​នឹង​ការពង្រឹង​ការតភ្ជាប់ និង​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​តាម​វិស័យ ដើម្បី​ឱ្យ​មាន​ភាពប្រសើរ​នៅក្នុង​ក្របខណ្ឌ​តំបន់​ ជាពិសេស​ឱ្យ​កាន់តែ​មាន​ភាពធន់ បរិយាបន្ន និង​ការចូលរួម​របស់​ប្រជាជន សហគមន៍ និង​អាស៊ាន​ជា​សាកល​» (​ចក្ខុវិស័យ នេះ​ត្រូវ​បាន​គេ​ហៅថា «​ចក្ខុវិស័យ​អាស៊ាន​ឆ្នាំ​ ២០២៥»)​។

ក្នុង​ការដាក់ចេញ​ផែនការ​សកម្មភាព AP ២០២១-២០២៥ ACMF បាន​ធ្វើ​ការស្ទង់មតិ​ និង​បាន​ពិភាក្សា​ជាមួយ​នឹង​អ្នកចូលរួម​មកពី​វិស័យ​ទីផ្សារ​មូលធន និង​ភាគី​ពាក់ព័ន្ធ​ផ្សេងទៀត​ចំនួន​ ១៧ ​លើក ដើម្បី​ចែករំលែក​ទស្សនៈ និង​យោបល់​របស់​ពួកគេ​។ ការស្ទង់មតិ​ដែល​ធ្វើឡើង​ដោយ ACMF បាន​ប្រមូល​នូវ​មតិយោបល់​របស់​ភាគី​ពាក់ព័ន្ធ​ចំពោះ​ការអនុវត្ត​ផែនការ​ដែល​ត្រូវ​យក​មក​ពិចារណា​ សម្រាប់​ការរៀបចំ​ផែនការ​សកម្មភាព AP ២០២១-២០២៥ ជា​លទ្ធផល កម្មវិធី​នេះ​បាន​ប្រមូលផ្តុំ​ទស្សនៈ​របស់​អ្នកចូលរួម​នៅក្នុង​ឧស្សាហកម្ម​នេះ​លើ​ឱកាស​ និង​បញ្ហា​ប្រឈម​ក្រោម​បរិយាកាស​សេដ្ឋកិច្ច​បច្ចុប្បន្ន និង​ក្នុង​រយៈពេល ៥ ឆ្នាំ​ខាងមុខ​។ តាមរយៈ​ធាតុ​ចូល​ទាំងនេះ ACMF បាន​កំណត់​គោលដៅ​យុទ្ធសាស្ត្រ​ចំនួន ៣ សម្រាប់ AP ២០២១- ២០២៥ ដែល​មាន​ដូចជា​៖

១ ​ជំរុញ​កំណើន និង​ការងើប​ឡើងវិញ​ប្រកប​ដោយ​និរន្តភាព

២ ​លើកកម្ពស់ និង​ជំរុញ​ការចូលរួម

៣ ​ពង្រឹង និង​រក្សា​ឱ្យ​បាន​ភាពធន់ និង​សណ្តាប់ធ្នាប់

ដើម្បី​គាំទ្រ​ដល់​គោលដៅ​យុទ្ធសាស្ត្រ​ក្រោម​ផែនការ​សកម្មភាព AP ២០២១-២០២៥ ACMF ក៏បាន​ដាក់ចេញ​នូវ​អាទិភាព​សំខាន់ៗ ចំនួន ៥ ចំណុច ដូចជា​៖

១ ​ជំរុញ​ឱ្យ​មាន​តម្លាភាព និង​ការបង្ហាញ​ព័ត៌មាន​ឱ្យ​កាន់តែ​ប្រសើរ​ជាង​មុន

២ ​បន្ត​ធ្វើ​សុខុដុមនីយកម្ម​បទប្បញ្ញត្តិ

៣ ​ពង្រឹង​ការកសាង​សមត្ថភាព

៤ ​ពង្រីក​ការផ្សព្វផ្សាយ និង​ការយល់ដឹង

៥ ​ពង្រឹង​ការសម្របសម្រួល និង​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ

ទន្ទឹម​នឹងនោះ សារៈសំខាន់​នៃ​និរន្តរភាព​ត្រូវ​បាន​កំណត់ និង​ដាក់បញ្ចូល​ទៅក្នុង​ផែនការ​សកម្មភាព ខណៈ​គោលដៅ​យុទ្ធសាស្ត្រ​នៃ​ការលើក​កម្ពស់ និង​សម្រួល​ដល់​កំណើន​ និង​ការចូលរួម​ត្រូវបាន​បង្កើន ដើម្បី​ជំរុញ​និរន្តរភាព​។ ដោយ​មើលឃើញ​ពី​ទិដ្ឋភាព​បច្ចុប្បន្ន ទាំង​នៅក្នុង​តំបន់ និង​សកល ការជំរុញ​កំណើន​ប្រកប​ដោយ​និរន្តរភាព គឺជា​ភាពចាំបាច់​។

កំណើន​ចាំបាច់​ត្រូវ​ជំរុញ​ដោយ​មូលធន និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ផ្អែកលើ​ទីផ្សារ ដែល​ជា​ច្រក​មួយ​ប្រកប​ដោយ​ប្រសិទ្ធភាព​ជាមួយ​នឹង​ហានិភ័យ​តិច​។ ទោះជា​យ៉ាងណា បច្ចុប្បន្ន​ត្រូវតែ​មាន​ការយកចិត្ត​ទុកដាក់​ឱ្យ​កាន់តែ​ខ្លាំង ស្រប​តាម​កំណើន​ប្រកប​ដោយ​និរន្តរភាព ដើម្បី​ធានា​អនាគត​យូរអង្វែង​របស់​អាស៊ាន​។

កំណើន​នៃ​ការយល់ដឹង និង​តម្រូវការ​សម្រាប់​និរន្តរភាព​នៅក្នុង​អាជីវកម្ម​ពី​ភាគី​ពាក់ព័ន្ធ មាន​ន័យថា នៅក្នុង​រយៈពេល​វែង អាជីវកម្ម​ណាមួយ​ដែល​មិន​ប្រកាន់​យក​ការអនុវត្ត​និរន្តរភាព នឹង​មិន​អាច​ដំណើរការ​អាជីវកម្ម​បាន​នោះទេ​។

វិនិយោគិន​ក៏ទាមទារ​ឱ្យ​ការវិនិយោគ​របស់​ពួកគេ​ស្រប​តាម​ស្តង់ដា​និរន្តរភាព មួយផ្នែក​ ដោយសារ​តែ​ពួកគេ​យល់ថា​វា​ជា​រឿង​ត្រឹមត្រូវ​ដែល​ត្រូវធ្វើ និង​មួយផ្នែក​ដោយសារ​តែ​ពួកគេ​ដឹង​ពី​ហានិភ័យ​សេដ្ឋកិច្ច​ដែល​កើតឡើង​ពី​អាជីវកម្ម​ដែល​មិន​គិត​គួរ​អំពី​និរន្តរភាព​។

ឥទ្ធិពល​នៃ​ជំងឺ​រាតត្បាត​លើ​តំបន់​អាស៊ាន នឹង​ធ្វើ​ឱ្យមាន​វិសមភាព​នៅក្នុង​ចំណោម​ពលរដ្ឋ​របស់ខ្លួន​កាន់តែ​ធ្ងន់ធ្ងរ​។ ទន្ទឹមនឹងនោះ ឥទ្ធិពល​សេដ្ឋកិច្ច​ផ្សេងគ្នា​លើ AMS ក៏​នឹង​បង្កើត​ឱ្យ​មាន​ភាពខុស​គ្នា​កាន់តែ​ខ្លាំង​ក្នុង​ការអភិវឌ្ឍ​សេដ្ឋកិច្ច និង​សង្គម​។ ហេតុដូចនេះ វា​មាន​សារៈសំខាន់​ណាស់​សម្រាប់​កិច្ចខិតខំ​ប្រឹងប្រែង​របស់ ACMF ក្នុង​ការចូលរួម​ឱ្យ​កាន់តែ​ច្រើន ដើម្បី​​នាំ AMS និង​ពលរដ្ឋ​អាស៊ាន​ឱ្យ​កាន់តែ​ចូល​ជិតស្និទ្ធ​គ្នា និង​ទប់ស្កាត់​ការបែកបាក់​។ ដូច្នេះ ការលើក​កម្ពស់​និរន្តរភាព​សមាហរណកម្ម​ទីផ្សារ​មូលធន​អាស៊ាន នៅតែ​ជា​គោលដៅ​យុទ្ធសាស្ត្រ​សម្រាប់ AP ២០២១-២០២៥​។

ការធ្លាក់ចុះ​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ក្នុង​ដំណាក់កាល​ផ្សេងៗ អំឡុងពេល​នៃ​ជំងឺ​រាតត្បាត បង្ហាញ​ពី​សារៈសំខាន់​នៃ​ការរក្សា​សណ្តាប់ធ្នាប់ និង​ភាពធន់​នៃ​ទីផ្សារ​មូលធន​។ សណ្តាប់ធ្នាប់ និង​ភាពធន់​នៃ​ទីផ្សារ​មូលធន គឺ​ចាំបាច់​ដើម្បី​ទាក់ទាញ​លំហូរ​មូលនិធិ និង​កាត់​បន្ថយថ្លៃ​ដើមទុន ទន្ទឹម​នឹងនោះ​ក៏​ការពារ និង​ផ្តល់​ទំនុកចិត្ត​ដល់​វិនិយោគិន​ផងដែរ​។

លើសពីនេះ ទីផ្សារ​មូលធន​ដែលមាន​ភាពធន់​នឹង​ផ្តល់​ការគាំទ្រ​ដល់​សេដ្ឋកិច្ច​ពិតប្រាកដ ដោយ​ផ្តល់នូវ​ដើមទុន​ដែល​ត្រូវការ​ដើម្បី​ជួយ​ដល់​ការងើបឡើង​វិញ​ពី​ព្រឹត្តិការណ៍​មិនល្អ​ណាមួយ​។ ដោយ​ទទួល​បាន​បទពិសោធន៍​ថ្មីៗ ការពង្រឹង​ និង​រក្សា​សណ្តាប់ធ្នាប់ និង​ភាពធន់​នៃ​ទីផ្សារ​មូលធន​អាស៊ាន គឺជា​គោលដៅ​យុទ្ធសាស្ត្រ​ដ៏សំខាន់​មួយ​។

សមិទ្ធផល​នៃ​គោលដៅ​យុទ្ធសាស្ត្រ​នឹង​តម្រូវ​ឱ្យមាន​ការតភ្ជាប់​ដែល​ទៅ ហើយ​ការតភ្ជាប់​នេះ​គឺជា​មូលដ្ឋានគ្រឹះ​នៃ​គោលដៅ​យុទ្ធសាស្ត្រ​ទាំងអស់​តាមរបៀប​ផ្សេងៗ​គ្នា​។ ក្នុង​ការជំរុញ​កំណើន និង​ការងើប​ឡើងវិញ​ប្រកប​ដោយ​និរន្តរភាព ការតភ្ជាប់​អាច​ធ្វើឱ្យ​មូលធន​ដែល​ត្រូវ​ការជួយ​ជំរុញ​កំណើន និង​ក្នុង​តំបន់ ពោល​គឺ​នៅ​គ្រប់​ទីកន្លែង​ដែល​ត្រូវការ​។

ការតភ្ជាប់​ក៏​អាចជួយ​លើកកម្ពស់​ការចូលរួម តាមរយៈ​ការកសាង​សមត្ថភាព ការពង្រឹង​ឥទ្ធិពល និង​ការតំរង់ទិស​ធនធាន​ឡើងវិញ និង​មូលធន​ទៅកាន់​កន្លែង​ដែល​មាន​តម្រូវការ​។ ទីផ្សារ​មូលធន​ដែល​ត្រូវបាន​តភ្ជាប់​យ៉ាង​ត្រឹមត្រូវ​អាច​ជួយ​ឱ្យមាន​ភាពធន់ តាមរយៈ​អត្ថប្រយោជន៍​នៃ​ទំហំ​ព័ត៌មាន និង​/​ឬ​សកម្មភាព​សម្រប​សម្រួល​។

ក្រោម​ការធ្វើ​ជា​ប្រធាន​របស់​និយ័តករ​មូលបត្រ​កម្ពុជា​នៅ​ឆ្នាំ​ ២០២២, ACMF បាន​អនុវត្ត​នូវ​គំនិត​ផ្តួចផ្តើម​ ក្រោម​ផែនការ​សកម្មភាព AP ២០២១-២០២៥​។ គំនិត​ផ្តួចផ្តើម​ទាំងនេះ​រួមមាន​៖

១ ​ការដាក់​ឱ្យ​ដំណើរការ​ឃ្លាំង​ឌីជីថល​នៃ​គម្រោង​វិនិយោគ​រួម​អាស៊ាន (ASEAN CIS Digital Repository)

២ ​ការដាក់​ឱ្យ​ដំណើរការ​ស្តង់ដា​មូលនិធិ​ទំនួល​ខុសត្រូវ និង​និរន្តរភាព​អាស៊ាន (ASEAN SRFS);

៣ ​ការដាក់​ឱ្យ​ដំណើរការ​ស្តង់ដា​សញ្ញាបណ្ណ​ផ្សារភ្ជាប់​និរន្តរភាព​អាស៊ាន (ASEAN Sustainability-Linked Bond) និង​

៤ ​ការបោះ​ផ្សាយ​ឯកសារ​ផ្លូវច្បាប់ SDG Bond Toolkit legal wrappers ។

ជាមួយ​នឹង​គំនិត​ផ្តួចផ្តើម​ខាងលើ ដំណាក់កាល​ទី​ ២ នៃ​ដំណើរ​ឆ្ពោះ​ទៅ​សម្រេច​បាន​ចក្ខុវិស័យ ACMF ឆ្នាំ​ ២០២៥ បាន​ចាប់ផ្តើម​ដំណើរការ​យ៉ាង​ល្អ និង​ពិតប្រាកដ​៕