| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

ជិះ​កង់​លើ​អាកាស និង ខ្សែ​រ៉ក ស៊ូ​ភើ​មេន​ដ៏​រំជើប​រំជួល​លើ​ផ្ទៃ​បឹង​រមណីយដ្ឋាន​ធម្មជាតិ​ ត្រាវ​កុដិ

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ០៨ មេសា ២០១៨ | ១១:១៦

ចែករំលែក