| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

លោក អ៊ូច ឡេង៖ ការ​កាប់​បំផ្លាញ​ព្រៃ​ឈើមាន​ការ​កើន​ឡើង​​ ១០ ដង ស្រប​ពេល​ដែល​យើង​កំពុង​មាន​វិបត្តិ​នយោបាយ

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ៣១ មីនា ២០១៨ | ១០:៥៣

ចែករំលែក