| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

លោ​ក ស ខេង​៖​ ការបោះឆ្នោត​នៅ​ខែកក្កដា គឺជា​ព្រឹត្តិការណ៍​សម្រាប់​បន្ត​ពង្រឹង​លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរី​ពហុបក្ស​

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ០៥ មករា ២០២៣ | ១៥:០៥

ចែករំលែក