| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

កូរ៉េខាងត្បូងនិងអាមេរិក សម្លឹងធ្វើសមយុទ្ធដោយដោយប្រើធនធាននុយក្លេអ៊ែរ

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ០៥ មករា ២០២៣ | ១៥:១០

ចែករំលែក