| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

លោក មុំ គង់ ស្នើ​ឱ្យស្ថាប័ន​មាន​សមត្ថកិច្ច ត្រូវ​ចាត់វិធានការ​ឱ្យបាន​តឹងរ៉ឹង ចំពោះ​អ្នក​ផ្សព្វផ្សាយ​លក់​បារី​អេឡិចត្រូនិក

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ០១ កុម្ភៈ ២០២៣ | ១៣:១៦

ចែករំលែក