| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

អាមេរិក​នៅតែ​មិន​ចាត់ទុក​លោក​ ម៉ា​ឌូ​រ៉ូ​ ជា​ប្រធានាធិបតី​ស្របច្បាប់​របស់​ប្រទេស​វ៉េ​ណេ​ស៊ុយ​អេ​ឡា​

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ០១ កុម្ភៈ ២០២៣ | ១៣:៤៧

ចែករំលែក