| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

អ្នកការទូត៖ សន្តិភាព ទំនាក់ទំនងធម្មតាជាមួយអ៊ុយក្រែន មិនអាចទៅរួចទេ ប្រសិនបើទីក្រុងកៀវនៅតែមានចេតនាប្រឆាំងរុស្ស៊ី

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ០៣ សីហា ២០២៣ | ១៤:៣៥

ចែករំលែក