| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

កូរ៉េខាងជើងបាញ់មីស៊ីលផ្លោងអន្តរទ្វីប មុនកិច្ចប្រជុំកំពូលរវាងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងត្បូង-ជប៉ុន

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ០៣ សីហា ២០២៣ | ១៤:៤៤

ចែករំលែក