| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

លោក ហ៊ុន ម៉ាណែត ដាក់វិធានការម៉ឺងម៉ាត់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនក្នុងជួររដ្ឋ

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ២១ កុម្ភៈ ២០២៤ | ១៤:៥០

ចែករំលែក