| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

លោក ពូទីន ថា អ៊ុយក្រែនជាបញ្ហាស្លាប់រស់របស់រុស្ស៊ី

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ២២ កុម្ភៈ ២០២៤ | ១៥:០៦

ចែករំលែក