| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

កូរ៉េខាងជើងសាកល្បងមីស៊ីលយុទ្ធសាស្ត្របង្កក្តីបារម្ភ អាចផ្តល់ឱ្យរុស្ស៊ី

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ០១ កុម្ភៈ ២០២៤ | ១៥:៤៦

ចែករំលែក