| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

កងអាវុធហត្ថ ៣០០ នាក់ ចេញបង្ក្រាបការកាប់ព្រៃទន្ទ្រានយកដីនៅពោធិ៍សាត់

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ១៥ មីនា ២០២៤ | ១៤:៤៩

ចែករំលែក