| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

Gogi ហាង​ម្ហូប​កូរ៉េ​ក្នុង​ទូរថភ្លើង អង្រួន​បេះដូង​ហ្វេន K-Pop មក​ក្រេប​ស្រា ញ៉ាំ​អាហារ​ដូច​ក្នុង​ភាពយន្ត

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ១២ មករា ២០២១ | ១៤:៥៣

ចែករំលែក